Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 6947/24-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (αρ.πρωτ.: 6957/24-03-2020) Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση   Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020)...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6228/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 - 2019)» (κωδ. 80664). Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6226/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ" (κωδ. 80756). Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6210/12-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: "iReact - Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244" (κωδ. 80543). Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 6206/12-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ - EDUVAC» (κωδ. 80533). Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 6167/12-03-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (εξάωρη) με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕ» (Κ/Ε 80511) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 5891/06-03-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «INSPiRE - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 5889/06-03-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά συμβάσεων έργου με επτά εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 5804/05-03-02-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...