Στοιχεία ‘Εκδοσης Παραστατικών

Τα στοιχεία έκδοσης παραστατικών για προμήθειες εσωτερικού είναι:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.Δ.Α.)

ΑΦΜ: 997018524

ΔΟΥ: Αιγάλεω

Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

 

Τα στοιχεία έκδοσης παραστατικών για προμήθειες εξωτερικού είναι:

SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS – UNIVERSITY OF WEST ATTICA

VAT NUMBER: EL997018524

Address: Ag. Spyridonos 28, 12243 Aigaleo, Athens, Greece

 

Παρατηρήσεις: Στα παραστατικά απαιτείται η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του Επιστημονικά Υπεύθυνου και ο Κωδικός Έργου