Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20493/15-09-2020) για υποβολή προτάσεων για τέσσερις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2020)». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20489/15-09-2020) για υποβολή προτάσεων για μια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και Υλικοτεχνική Τεκμηρίωση της Ελληνικής Ναυπηγικής Παράδοσης και Ναυτικής Ιστορίας – Οι Ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνος_Ναυς». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20251/09-09-2020) για υποβολή προτάσεων για μια σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο « Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20250/09-09-2020) για υποβολή προτάσεων για μια σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 18154/07-08-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων έργου, με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές – DarWEN – Κωδικός ΟΠΣ 2076» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση      ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 18073/04-08-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου πλήρους απασχόλησης, με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:17354/24-07-20) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» "Ενδεικτική Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος". Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης    ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 16829/21-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου “Roma women’s Empowerment and fight against discrimination in ACcess in Health (REACH)” / «Η ενδυνάμωση των ROMA γυναικών ενάντια στο στίγμα και η πρόσβαση στις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 16827/21-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ-Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (2018 - 2020)» (Κ/Ε 60503)   Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 16715/20-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» . Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...