Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124105/19-12-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» Αίτηση υποψηφιότητας Ενδεικτική Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124061/18-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Αυτόματη Εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής Οικιακής, Εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ» Έντυπο Πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124052/18-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: .: 123703/16-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2019)» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: .: 123702/16-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής και πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ103-2019)» ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 123536/13-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χρήση Συστημάτων CAD-CAM LECTRA» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΕΡΓΟΥ 80703 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 122666/05-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 121923/29-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: .: 121595121596/25-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης Στόλου Ετερόκλιτου Στόλου Οχημάτων Βαρέως Τύπου Χρησιμοποιώντας Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και Έξυπνες τεχνικές Πρόγνωσης -...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: .: 121595/25-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης Στόλου Ετερόκλιτου Στόλου Οχημάτων Βαρέως Τύπου Χρησιμοποιώντας Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και...