Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31262/14-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΠΜΣ- Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» (Κ/Ε 80570)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31262/14-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 31211/14-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» (Κ/Ε 80713)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31211/14-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28988/24-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «HORIZON 2020_ Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα _RESCUER» (Κ/Ε 80960) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28988/24-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28408/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28408/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28403/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Κ/Ε 80707) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28403/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28351/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου  «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28351/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 27497/10-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας ανταποδοτικής υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου  «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές- DarWEN_T2ΕΔΚ-01578» (Κ/Ε 80820)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 27497/10-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση    ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 26561/03-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο έργο  «SmartPV: Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (Κ/Ε 80543) και ανάλυση ως ακολούθως:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 26561/03-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 25634/30-08-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Εθνική Χρηματοδότηση 2019_Asset_A Holistic And Scalable Solution For Research, Innovation And Education In Energy Transition» (Κ/Ε 80844) και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 25634/30-08-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση​  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22800/23-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) – Κρατήσεις 5% από Σεμινάρια ΚΕΔΙΒΙΜ Υπερ ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80638)και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22800/23-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση​  ...