Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22800/23-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) – Κρατήσεις 5% από Σεμινάρια ΚΕΔΙΒΙΜ Υπερ ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80638)και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22800/23-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση​  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22325/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες (FOODSENS)__Τ2ΕΔΚ - 01934» (Κ/Ε 80925)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22325/21-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση​  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22321/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου  «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22321/21-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22309/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύ​ο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου  «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Την Υποστήριξη Χρηστών Και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Τα Έτη 2020 έως και 2022» (Κ/Ε 80780)και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22309/21-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22305/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΙNTELLIGENT INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS" _ENIRISST_ MIS 5027930» (Κ/Ε 80669) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22305/21-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22240/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»» (Κ/Ε 80582)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22240/21-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση      ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 21876/16-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΚΕΔΙΒΙΜ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Κ/Ε 80949) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 21876/16-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση    ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 21869/16-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου έργο «ΚΕΔΙΒΙΜ- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών Και Εφήβων» (Κ/Ε 80948)και ανάλυση ως ακολούθως:     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 21869/16-07-2021)   Έντυπο πρότασης   Υπεύθυνη δήλωση      ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 21756/15-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του ΠΜΣ  «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (Κ/Ε 80684)και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 21756/15-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 19985/01-07-2021 ) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας  για την υποστήριξη του  ΠΜΣ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (Κ/Ε 80599 )και ανάλυση ως ακολούθως: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 19985/01-07-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...