Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22930/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με Κ/Ε 80659 Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση    ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22936/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» με Κ/Ε 80511 Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22547/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας ιατρούς & φυσικοθεραπευτές» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22543/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22541/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου«Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2020» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22050/02-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Eφαρμογή Νέων Τεχνολογιών και Ανάπτυξη Τεχνικών Δεξιοτήτων στον Τομέα Ενεργειακών Παρεμβάσεων στον Αστικό Ιστό»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20945/21-09-2020) για υποβολή προτάσεων για δύο συμβάσεις εργασίας με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο "Εrasmus+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (KA103-2020)". Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20948/21-09-2020) για υποβολή προτάσεων για τρεις συμβάσεις έργου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο "Erasmus+ Smart textiles - Modernization of curriculum of Textile Engineering and Textile Technology in Indonesia, Malaysia and Pakistan (SMARTEX)" Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20951/21-09-2020) για υποβολή προτάσεων για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο "Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster". Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 20493/15-09-2020) για υποβολή προτάσεων για τέσσερις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2020)». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...