Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20776/24-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου έργο «ΠΜΣ - Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (Κ/Ε 80599). Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 20776/24-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20767/24-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ- Ενεργειακά Συστήματα» (Κ/Ε 80575). Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 20767/24-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20413/22-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Συνεργατικό Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Εξουδετέρωση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων-JEY CUAS» (Κ/Ε 80852). Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 20413/22-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 19797/17-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας ανταποδοτική υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία Τ6ΥΒΠ-00108 – MIS 5109531 (Κ/Ε 80969) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 19785/17-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων/ Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία Τ6ΥΒΠ-00108_MIS 5109531» (Κ/Ε 80969) και ανάλυση ως ακολούθως:     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 19785/17-06-2022) Έντυπο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18800/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18800/07-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18795/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης» (Κ/Ε 80979) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18795/07-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18677/06-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ KA2_Έντεχνη Εκπαιδευτική Ρομποτική για την προώθηση Υπολογιστικής Σκέψης σε Μικτό Πλαίσιο (FERTILE)» (Κ/Ε 81048) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18677/06-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18046/01-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του ΠΜΣ  «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (Κ/Ε 80684) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18046/01-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 17986/01-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (Κ/Ε 80564) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 17986/01-06-2022) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...