Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101930/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια - ΔΕΣΜΟΣ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101931/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Safeguarding Cultural Heritage through technical and Organizational Resources Management- STORM» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101972/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση" Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 101830/22-02-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Αίτηση υποψηφιότητας Ενδεικτική Πρόταση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101295/18-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101065/11-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» σε σύμπραξη με το πανεπιστήμιο Κingston University London του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της Μηχανολογίας» Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (116831/31-12-18) για υποβολή προτάσεωνπρος σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσθέτοντας Άξιαστην Ακάθαρτη Γλυκερόλη, Υπόλειμμα της Διεργασίας Παράγωγης ΒιολογικούΠετρελαίου (Βιοντηζελ), με τη Χρήση Μικροβιακής και Χημικής Τεχνολογίας» Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39056/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_GRAPHEIN» Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39059/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης Στόλου Ετερόκλιτου Στόλου Οχημάτων Βαρέως Τύπου Χρησιμοποιώντας Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και Έξυπνες τεχνικές Πρόγνωσης - IntelligentLogger» της Ενιαίας Δράσης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39057/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αυτόματη εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής, Οικιακής, εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...