Προκηρύξεις Θέσεων

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ 115519/30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114356 /26-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με δύο υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του έργου  «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια - ΔΕΣΜΟΣ» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 114312/26-07-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του  έργου «Εθνική συμμετοχή 2018 Crosscult Empowering reuse of dogital cultural heritage in context-aware crosscuts of european history»  - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ114180 /25-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα προπτυχιακό φοιτητή στο πλαίσιο του έργου  «EUNOMIA-usEr-oriented, secUre, trustful & deceNtralized sOcial MedIA» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 114055/24-07-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» – Αίτηση υποψηφιότητας – Ενδεικτική Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114144/25-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα προπτυχιακό φοιτητή στο πλαίσιο του έργου  «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113975/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «Υποστήριξη Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΑΔΑ» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113938/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113926/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «ASSET- A holistic andScalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο  συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...