Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 3009/06-02-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με τρείς προπτυχιακούς φοιτητές για την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκων Στοιχείων_ SMARTPV» Έντυπο Πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 2968/06-02-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ -Κατάρτιση Τεχνίτη Βαφέα» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 2923/06-02-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.:1814/23-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έντεκα συμβάσεων έργου με έντεκα εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ-Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών και Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 1942/24-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 1754/22-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «West Attica» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 973/17-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124417/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παράγωγης» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124385/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση    ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124381/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ ««ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...