Προκηρύξεις Θέσεων

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 104710/28-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του  Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (104682/27-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (104362/22-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου«Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (104030/19-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Φυσικοχημική Mελέτη Φορητής Εικόνας - ARTICON_GEN» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (104024/19-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (103625/15-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων - Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (103631/15-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον βελονισμό για επαγγελματίες υγείας (ιατρούς & φυσικοθεραπευτές)» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019» Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019» Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102591/04-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ" Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...