Προκηρύξεις Θέσεων

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115526/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115515/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115510/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115532/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2019)» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115531/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του  έργου «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2019)».  - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115628/30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη εννέα συμβάσεων  έργου με εννέα εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης  έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ 115579 /30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση  ...

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ 115543 /30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» - Έντυπο πρότασης - Υπεύθυνη Δήλωση...