Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 16712/20-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Αυτόματη εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής, Οικιακής, εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 16716/20-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΠΜΣ "Τεχνολογία της Ενέργειας". Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 16625/17-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752) Έντυπο πρότασης   Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 16619/17-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με έναν μεταδιδάκτορα για την υποστήριξη του έργου «ΥSmartPV: Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (Κ/Ε 80543) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 16623/17-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 01 - Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κ/Ε 80766) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15737/08-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής» (Κ/Ε 80582)   Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15259/06-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο του έργου ΚΕΔΙΒΙΜ «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Χρήση και την εφαρμογή Laser Aποτρίχωσης» (Κ/Ε 80654) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15266/06-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «iReact-Next Generation». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15250/06-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition» (Κ/Ε 80613) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15260/06-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+_Textile Engineering for Co-creation Paradigms in Education_T-CREPE» (Κ/Ε 80702) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...