Χάρτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΠΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγ.Σπυρίδωνος 28

Τ.Κ.:12243 – Αιγάλεω

(Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – Κ1)