Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας (μερικής απασχόλησης) με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 4132/20-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 3308/11-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 4126/20-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 20 Θ. 8.4 6ΖΞΣ46Μ9ΞΗ Η3Μ (2)  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 3119/07-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με έναν έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 3152/07-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας ανταποδοτικής υποτροφίας, με έναν Μεταδιδάκτορα της υπ' αριθμ. 4328/21-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (αρ.πρωτ.: 6957/24-03-2020) Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση   Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020)...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 2968/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 2923/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...