Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102342/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων” Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102387/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ” Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο πρότασης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102355/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102365/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παράρτημα : Άρθρα 21 – 27 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38)...