Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ. αριθμ. πρωτ. 8807/10-03-2022 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και ανάλυση ως ακολούθως:   Απόφαση αποδοχής των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ. αριθμ. πρωτ. 8807/10-03-2022 πρόσκλησης χορήγησης...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 17986/01-06-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 21/27-06-2022 (Θ 9.2) ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 17069/20-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 20/21-06-2022 (Θ11.1) ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 13707/15-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 19/14.06.22(Θ9.2) ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 16159/13-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ-ΣΕΕ-19-14-06-22-Θ-9.3  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 16162/13-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ-ΣΕΕ-19-14-06-22-Θ-9.1_  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 12835/08-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 18 02 06 2022 Θ 10.1  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 14138/20-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 18 02 06 2022 Θ 10.2  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 13697/15-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 18 02 06 2022 Θ 10.3  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 12838/08-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 18 02 06 2022 Θ 10.4  ...