Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. , μπορούν να στέλνουν τα σχετικά είτε όπως αυτό ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση elke@uniwa.gr στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Στο θέμα θα...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 3014/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020) με αριθμ.πρωτ.: 6957/24-03-2020, μέχρι τη Δευτέρα 13-04-2020 και ώρα 13:00. Αρχική ανακοίνωση πρόσκλησης 6957/24-03-2020...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 5599/04-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 4323/21-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 4306/21-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 3475/13-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 124105/19-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας (μερικής απασχόλησης) με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 4132/20-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 3308/11-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...