Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων έργου με έντεκα (11) εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 1814/23-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Ο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την αποστολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών/Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα του έτους 2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αμειβόμενος. Για τυχόν διευκρινήσεις  επικοινωνήστε με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (elke-finance@uniwa.gr)...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων, για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 6228/13-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 6206/12-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 5891/06-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων έργου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 4102/20-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με δύο υποψήφιους διδάκτορες της υπ' αριθμ. 6210/12-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της υπ' αριθμ. 4531/24-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη έξι συμβάσεων έργου με έξι εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 5889/06-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης εξάωρη) με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 6167/12-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...