Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 101830/22-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 101830/22-02-19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 102387/01-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Σας ενημερώνουμε ότι η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί στις 26/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημιούπολη 1). Προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα θέματα προς έγκριση από...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 783/15-01-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 38705/05-12-2018 ππρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...