Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 115615/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 114055/24-07-2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 113975/23-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 04 17 10 2019 ΘΕΜΑ 12ο 7.10 7ΖΥΗ46Μ9ΞΗ-ΧΓ1...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 115628/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 04 07 10 2019 ΘΕΜΑ 12ο 7.5 7ΖΥΗ46Μ9ΞΗ-ΧΓ1...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 115625/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 04 17 10 2019 ΘΕΜΑ 12ο 7.4 7ΖΥΗ46Μ9ΞΗ-ΧΓ1...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 115515/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες  της υπ' αριθμ. 115519/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 114055/24-07-2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» του Τμήματος  Βιοϊατρικών Επιστημών....