Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 9109/27-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 7403/01-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 7264/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 7404/01-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 8524/13-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων, για σύναψη δώδεκα συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης με δώδεκα εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 7388/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Σας ενημερώνουμε ότι, το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 θα τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων Web-resCom του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΑ.Δ.Α., εξαιτίας εργασιών αναβάθμισης, οι οποίες θα διαρκέσουν λίγες ώρες. Η αναβάθμιση αφορά αλλαγές στον τρόπο Καταχώρησης Ωρών Απασχόλησης...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 8531/13-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων, για σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας με δύο εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 5804/05-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 5802/04-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...