Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (60481)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (60473)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80380).   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης για το Υποέργο 3 με τίτλο «Υπολογιστικός κόμβος ILSaS+», στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ...

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης για το Υποέργο 1 με τίτλο «Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+», στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος...

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80955)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

"Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80779)"   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)    ...

«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση” Τεύχος Διακήρυξης Τ.Ε.Υ.Δ.  ...