Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32282/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «HORIZON 2020_Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα_ RESCUER» (Κ/Ε 80960)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32282/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «HORIZON 2020_Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα_ RESCUER» (Κ/Ε 80960)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32282/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου  «HORIZON 2020_Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα_ RESCUER» (Κ/Ε 80960) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 32282/22-10-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση