Author: nkanavak

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31896/20-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου  «ERASMUS+_Textile Engineering for Co-creation Paradigms in Education_ T-CREPE» (Κ/Ε 80702) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31896/20-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31886/20-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών» (Κ/Ε 80548) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31886/20-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31877/20-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «Υποστήριξη των Αναπτυξιακών Δράσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, την Προβολή και Υποστήριξη των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και την Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου» (Κ/Ε 80993)...

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80955)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

"Επικύρωση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη θέση 12 του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".  ...

"Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων της υπ' αριθμ. 17729/08-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 10.2 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 10.2  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31262/14-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΠΜΣ- Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» (Κ/Ε 80570)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31262/14-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης  της υπ' αριθμ. 27497/10-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 10.1  ...

"Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 137 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.5) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 137"     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.3    ...

"Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.4 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 12.4    ...