Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22547/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας ιατρούς & φυσικοθεραπευτές»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22547/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας ιατρούς & φυσικοθεραπευτές»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22547/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας ιατρούς & φυσικοθεραπευτές»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση