Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 19797/17-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας ανταποδοτική υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία Τ6ΥΒΠ-00108 – MIS 5109531 (Κ/Ε 80969).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 19797/17-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας ανταποδοτική υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία Τ6ΥΒΠ-00108 – MIS 5109531 (Κ/Ε 80969).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 19797/17-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας ανταποδοτική υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία Τ6ΥΒΠ-00108 – MIS 5109531 (Κ/Ε 80969) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 19797/17-06-2022)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση