Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124385/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124385/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124385/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση