Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124381/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ ««ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124381/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ ««ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124381/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ ««ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση