Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112466/10-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων εργασίας με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+/ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112466/10-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων εργασίας με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+/ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2019)»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112466/10-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών  συμβάσεων εργασίας με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «ERASMUS+/ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2019)»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση