Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 121923/29-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 121923/29-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 121923/29-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση