Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Χημικών και Ορυκτολογικών Αναλύσεων στο πλαίσιο του έργου «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πυρίμαχων από διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους για την παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων και μαζών»

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Χημικών και Ορυκτολογικών Αναλύσεων στο πλαίσιο του έργου «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πυρίμαχων από διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους για την παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων και μαζών»

 

 

Τεύχος Διακήρυξης(σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο διακήρυξης. Σε μορφή PDF.)

Έντυπο ΤΕΥΔ(σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο ΤΕΥΔ. Σε μορφή winword,)