Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. , μπορούν να στέλνουν τα σχετικά είτε όπως αυτό ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση elke@uniwa.gr στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Στο θέμα θα...

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020) με αριθμ.πρωτ.: 6957/24-03-2020, μέχρι τη Δευτέρα 13-04-2020 και ώρα 13:00. Αρχική ανακοίνωση πρόσκλησης 6957/24-03-2020...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 7404/01-04-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας (πλήρους απασχόλησης) με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Το ταξίδι του ασθενούς με σκλήρυνση κατά πλακάς στην Ελλάδα» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 7403/01-04-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας 2019-2020 Ε.Ο.Δ.Υ. - ΕΛΚΕ. ΠΑ.Δ.Α.- Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας & Εργ. Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας» (Κ.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7388/31-03-20) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΔΑ» ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 7264/31-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 6946/24-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 6947/24-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (αρ.πρωτ.: 6957/24-03-2020) Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση   Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020)...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6228/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 - 2019)» (κωδ. 80664). Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...