Λίστα Ενημέρωσης ΕΛΚΕ

Η Λίστα Ενημέρωσης  (email list) αποτελεί υπηρεσία του ΕΛΚΕ  με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία με τα μελή της ακαδημαϊκής κοινότητας (Επιστημονικά Υπεύθυνοι και συνεργάτες διοικητικής-γραμματειακής υποστήριξης έργων).

 

Για να γίνετε μέλος της λίστας (εγγραφή), και να λαμβάνετε ενημερωτικά emails με τις ανακοινώσεις της ΜΟΔΥ και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μπορείτε να εγγραφείτε με τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω των αιτημάτων Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων (Έντυπα Α2α και Α2β),
  • με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elke-it@uniwa.gr και θέμα: «Εγγραφή – Λίστα ενημέρωσης ΕΛΚΕ». Παρακαλούμε στο περιεχόμενο του email να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα σας με το Ίδρυμα.

 

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την Λίστα Ενημέρωσης (διαγραφή), αποστείλετε email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elke-it@uniwa.gr και θέμα: «Διαγραφή – Λίστα ενημέρωσης ΕΛΚΕ». Παρακαλούμε στο περιεχόμενο του email να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα σας με το Ίδρυμα.

 

Γίνονται δεκτές μόνο ιδρυματικές διευθύνσεις email.