Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20413/22-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Συνεργατικό Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Εξουδετέρωση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων-JEY CUAS» (Κ/Ε 80852)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20413/22-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Συνεργατικό Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Εξουδετέρωση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων-JEY CUAS» (Κ/Ε 80852)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 20413/22-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Συνεργατικό Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Εξουδετέρωση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων-JEY CUAS» (Κ/Ε 80852).