Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124364/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ- Εκπαίδευση στον Βιοϊατρικό Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας (για γιατρούς και φυσικοθεραπευτές)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124364/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ- Εκπαίδευση στον Βιοϊατρικό Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας (για γιατρούς και φυσικοθεραπευτές)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124364/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ- Εκπαίδευση στον Βιοϊατρικό Βελονισμό για Επαγγελματίες Υγείας (για γιατρούς και φυσικοθεραπευτές)»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση