Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124061/18-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Αυτόματη Εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής Οικιακής, Εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου – ΑΠΝΟΙΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124061/18-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Αυτόματη Εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής Οικιακής, Εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου – ΑΠΝΟΙΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124061/18-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Αυτόματη Εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής Οικιακής, Εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου – ΑΠΝΟΙΑ»

Έντυπο Πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση