Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115526/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115526/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115526/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση