Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115515/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115515/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115515/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση