Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115510/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115510/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115510/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση