Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114356 /26-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με δύο υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114356 /26-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με δύο υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114356 /26-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με δύο υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του έργου  «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση