Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 114312/26-07-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική συμμετοχή 2018 Crosscult Empowering reuse of dogital cultural heritage in context-aware crosscuts of european history»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 114312/26-07-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική συμμετοχή 2018 Crosscult Empowering reuse of dogital cultural heritage in context-aware crosscuts of european history»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 114312/26-07-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του  έργου «Εθνική συμμετοχή 2018 Crosscult Empowering reuse of dogital cultural heritage in context-aware crosscuts of european history» 

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση