Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113938/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113938/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113938/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση