Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113871/22-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο  συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση