Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112607/11-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation andEducation in Energy Transition»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112607/11-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation andEducation in Energy Transition»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112607/11-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου  «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation andEducation in Energy Transition»

– Έντυπο πρότασης 

– Υπεύθυνη Δήλωση