Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106937/23-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι συμβάσεων έργου με έξι εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106937/23-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι συμβάσεων έργου με έξι εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( αρ.πρωτ.: 106937/23-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι συμβάσεων έργου με έξι εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση