Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106877/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106877/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106877/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του  ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» 

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση