Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106872/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του «Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106872/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του «Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106872/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του «Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση