Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (116831/31-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσθέτοντας Άξια στην Ακάθαρτη Γλυκερόλη, Υπόλειμμα της Διεργασίας Παράγωγης Βιολογικού Πετρελαίου (Βιοντηζελ), με τη Χρήση Μικροβιακής και Χημικής Τεχνολογίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (116831/31-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσθέτοντας Άξια στην Ακάθαρτη Γλυκερόλη, Υπόλειμμα της Διεργασίας Παράγωγης Βιολογικού Πετρελαίου (Βιοντηζελ), με τη Χρήση Μικροβιακής και Χημικής Τεχνολογίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (116831/31-12-18) για υποβολή προτάσεωνπρος σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσθέτοντας Άξιαστην Ακάθαρτη Γλυκερόλη, Υπόλειμμα της Διεργασίας Παράγωγης ΒιολογικούΠετρελαίου (Βιοντηζελ), με τη Χρήση Μικροβιακής και Χημικής Τεχνολογίας»

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο πρότασης