Πρόσκληση για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


Ανακοινώσεις σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής: