Ενημερωτική Ημερίδα: Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ενημερωτική Ημερίδα: Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική Ημερίδα:
Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών», η οποία διεξήχθη την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο Π. Λύτρας της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω.

Η εν λόγω ημερίδα αποτελεί την απαρχή μίας σειράς εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθ. Παναγιώτης Καλδής, ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Ιωάννης Καλδέλλης και η Διευθύντρια ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δρ. Ιωάννα Γιαρένη.

Στην Ημερίδα αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής και διαχείρισης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τις διαδικασίες απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τις συμβάσεις, τις μετακινήσεις προσωπικού, τις διαδικασίες προμηθειών, την οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ κ.α.

Ομιλήτριες της Ημερίδας ήταν οι:

  • Δήμητρα Αλεξανδρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών & Γραφείου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
  • Χαρίκλεια Παππά, Στέλεχος Τμήματος Παρακολούθησης Έργων, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Ευδοκία Σκρέκου, Εκκαθαρίστρια ΜΟΔΥ Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης

 

Παρουσίαση της Ημερίδας