Υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) – Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2013, όπως ισχύουν

Υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) – Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2013, όπως ισχύουν