Βεβαιώσεις Αποδοχών 2020

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2020

Ο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την αποστολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών/Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα του έτους 2020, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αμειβόμενος.

Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (elke-finance@uniwa.gr)