Τρόπος υποβολής προτάσεων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω έκτακτων συνθηκών

Τρόπος υποβολής προτάσεων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω έκτακτων συνθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. , μπορούν να στέλνουν τα σχετικά είτε όπως αυτό ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση elke@uniwa.gr στις προβλεπόμενες ημερομηνίες

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Στο θέμα θα πρέπει να γράφει τα εξής:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. (……………….) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ