Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102342/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102342/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102342/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων”

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο πρότασης