Καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης και του ύψους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του Ιδρύματος, πρώτου κύκλου σπουδών, που απασχολούνται σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης και του ύψους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του Ιδρύματος, πρώτου κύκλου σπουδών, που απασχολούνται σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης και του ύψους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του Ιδρύματος, πρώτου κύκλου σπουδών, που απασχολούνται σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ